Cenník platformy memberyo

Cenník memberyo pre jednotlivé produkty

Produkty našej platformy dokážete kombinovať medzi sebou a cena závisí od toho aké produkty využívate. Každý produkt môžete využívať aj samostatne.

Set up fee
od 199 €

Výška sa stanoví na základe zadania a presnej špecifikácie projektu.

Mesačné fee
od 29 €

Produkty je možné medzi sebou kombinovať a na základe toho sa vypočíta výška mesačného fee.

Digitálne karty
od 1 €

Karta sa vystavuje na člena a je platná na 365 dní

Pri kratšej platnosti môže byť cena individuálna.

Transakčné fee
od 3,5 %

Vypočítava sa z ceny predávaných produktov.

Poplatok platobnej brány je zahrnutý v cene.

PRODUKTY

Membership

od 1 €

od 3,5 %

Digitálne karty

od 1 €

-

Vstupenky

-

od 4,5 %

Rezervácie

od 0,12 €

od 3,5 %

Kreditový systém

od 1 €

od 3,5 %

Eshop

-

od 3,5 %

OBSAHUJE

Design webu

Admin rozhranie

Vystavenie karty

Transakčný poplatok

Vytvorenie webu

Server

Distribúcia karty

Platobná brána

Nahratie na doménu

Komunikačný modul

Podpora: iOS + Android

Fakturácia

Vytvorenie produktov

Support

Neobmedzené notifikácie

Zaškolenie

Neobmedzené aktualizácie

Úvodný support

Dynamický obsah

Membership
Set up fee
od 199 €

Výška sa stanoví na základe zadania a presnej špecifikácie projektu.

Mesačné fee
od 29 €

Produkty je možné medzi sebou kombinovať a na základe toho sa vypočíta výška mesačného fee.

Digitálne karty
od 1 €

Karta sa vystavuje na člena a je platná na 365 dní. Pri kratšej platnosti môže byť cena individuálna.

Transakčné fee
od 3,5 %

Vypočítava sa z ceny predávaných produktov. Poplatok platobnej brány je zahrnutý v cene.

Digitálne karty
Set up fee
od 199 €

Výška sa stanoví na základe zadania a presnej špecifikácie projektu.

Mesačné fee
od 29 €

Produkty je možné medzi sebou kombinovať a na základe toho sa vypočíta výška mesačného fee.

Digitálne karty
od 1 €

Karta sa vystavuje na člena a je platná na 365 dní. Pri kratšej platnosti môže byť cena individuálna.

Vstupenky
Set up fee
od 199 €

Výška sa stanoví na základe zadania a presnej špecifikácie projektu.

Mesačné fee
od 29 €

Produkty je možné medzi sebou kombinovať a na základe toho sa vypočíta výška mesačného fee.

Transakčné fee
od 4,5 %

Vypočítava sa z ceny predávaných produktov. Poplatok platobnej brány je zahrnutý v cene.

Rezervácie
Set up fee
od 199 €

Výška sa stanoví na základe zadania a presnej špecifikácie projektu.

Mesačné fee
od 29 €

Produkty je možné medzi sebou kombinovať a na základe toho sa vypočíta výška mesačného fee.

Digitálne karty
od 0,12 €

Karta sa vystavuje na člena a je platná na 365 dní. Pri kratšej platnosti môže byť cena individuálna.

Transakčné fee
od 3,5 %

Vypočítava sa z ceny predávaných produktov. Poplatok platobnej brány je zahrnutý v cene.

Kreditový systém
Set up fee
od 199 €

Výška sa stanoví na základe zadania a presnej špecifikácie projektu.

Mesačné fee
od 29 €

Produkty je možné medzi sebou kombinovať a na základe toho sa vypočíta výška mesačného fee.

Digitálne karty
od 1 €

Karta sa vystavuje na člena a je platná na 365 dní. Pri kratšej platnosti môže byť cena individuálna.

Transakčné fee
od 3,5 %

Vypočítava sa z ceny predávaných produktov. Poplatok platobnej brány je zahrnutý v cene.

Eshop
Set up fee
od 199 €

Výška sa stanoví na základe zadania a presnej špecifikácie projektu.

Mesačné fee
od 29 €

Produkty je možné medzi sebou kombinovať a na základe toho sa vypočíta výška mesačného fee.

Transakčné fee
od 4,5 %

Vypočítava sa z ceny predávaných produktov. Poplatok platobnej brány je zahrnutý v cene.

* uvedené ceny sú bez DPH

** transakčné fee sa počíta z ceny z DPH