Rezervačný systém

Rezervácie objektov

alebo služieb pre

vašich zákazníkov

Čas sú peniaze. Dajte svojím zákazníkom a návštevníkom možnosť vybrať si im vyhovujúci čas na návštevu u Vás. Jednoducho, prehľadne, online za pár sekúnd.

Čas sú peniaze. Dajte svojím zákazníkom a návštevníkom možnosť vybrať si im vyhovujúci čas na návštevu u Vás. Jednoducho, prehľadne, online za pár sekúnd.

Jedinečná variablita nastavenia

Jedinečný systém na rezervovanie objektov a služieb so širokými možnosťami nastavenia parametrov rezervácie. Variabilná prepojiteľnosť objektov a služieb.

Nastavenia pre objekty

Nastavenia pravidiel pre služby

Ceny a dostupnosť

Zákazníci majú okamžitý prístup k aktuálnym cenám a dostupnosti objektu alebo služby, čo umožňuje rýchle a efektívne rozhodovanie.

Vytvorenie novej služby

Jednoduché a rýchle pridanie nových služieb do ponuky, čo umožňuje flexibilitu a rozšírenie portfólia služieb.

Čas rezervácie

Flexibilita v čase umožňuje rezervácie podľa potrieb zákazníka, či už je to rok vopred alebo na poslednú chvíľu.

Trvanie rezervácie

Možnosť definovať trvanie služby umožňuje presné plánovanie a prispôsobenie potrebám zákazníkov.

Trvanie rezervácie

Možnosť prispôsobiť dĺžku rezervácie podľa požiadaviek zákazníka zabezpečuje presné a účinné plánovanie.

Minimálny a maximálny čas rezervácie

Jasné definovanie časových rámcov pre rezerváciu služieb pomáha efektívne spravovať čas a dostupnosť.

Minimálny a maximálny čas rezervácie

Jasne definované časy umožňujú zákazníkom prispôsobiť rezerváciu svojmu harmonogramu a potrebám.

Minimálny a maximálny počet osôb

Presné určenie počtu osôb umožňuje optimalizovať služby podľa veľkosti skupiny zákazníkov.

Kapacita objektu

Transparentná informácia o kapacite objektu pomáha zabezpečiť dostupnosť a vyhnúť sa preplneniu.

Čas rezervovaného bloku

Možnosť nastavenia časových blokov zjednodušuje plánovanie a optimalizuje využitie času.

Vyblokované časy

Možnosť zablokovať určité časy zabezpečuje flexibilitu a správu dostupnosti podľa potrieb.

Zrušenie rezervácie

Flexibilné nastavenie možností zrušenia rezervácií poskytuje zákazníkom istotu a slobodu vo svojich rozhodnutiach.

Zľavy pre vybrané skupiny

Možnosť poskytnúť špecifické zľavy určitým skupinám zákazníkov zvyšuje atraktivitu a lojalitu k systému.

Rôzne meny

Možnosť prijímania rôznych mien umožňuje globálnu dostupnosť služieb a zákazníkom umožňuje platiť v ich preferovanej mene.

Dynamické navýšenie ceny

Flexibilita v cenotvorbe umožňuje prispôsobenie cien podľa dopytu a sezónnych zmien.

Produkty a služby naviac

Prídavné produkty a služby k hlavným službám zvyšujú hodnotu a ponúkajú zákazníkom väčšiu flexibilitu pri výbere doplnkových možností.

Otváracie hodiny

Jasné zobrazenie otváracích hodín zjednodušuje plánovanie a rezervácie podľa aktuálneho rozvrhu.

Dostupnosť služby

Jasné a aktuálne informácie o dostupnosti služieb umožňujú zákazníkom jednoducho a rýchlo nájsť voľné termíny a rezervovať si služby podľa svojich potrieb a preferencií.

Princíp membership rezervácií

Byť členom sa naozaj oplatí

Ponúknite svojim registrovaným alebo platiacim členom výhody, ktoré nedostanú bežní zákazníci. Stať sa Vašim členom bude výhoda, ktorá sa nedá odmietnuť.

Počet hodín / vstupov v cene členského

V cene členského balíka môže získať zákazník predplatené kredity a po rezervácií sa mu odpočíta vstup alebo poskytnutá služby z kreditu.

Zľavy pre platiacich členov

Pre rôzne úrovne členstva nastavíte rôzne úrovne zliav. Čím vyššia úroveň plateného členstva, tým lepšia cena za rezerváciu objektu, alebo služby.